English Quizzes and more

English Quizzes and more...


Gain more knwledge!


List of students with highest scores in quizzes

Quiz Introduction and Small talk
Name Score
Kerry10/10
李茂新-Maoxin Li10/10
Juno10/10
Duan Yihao10/10
刘正浪10/10
Claudette10/10
Coco10/10
Zhang Tiantian10/10
李超10/10
薛妍10/10
jumbo10/10
Liuping10/10
Lillian10/10
jenny10/10
jiayan10/10
Heisenberg (陈绪永)10/10
王鑫10/10
Bonnie10/10
赵晨新10/10
Mabel10/10
Chenxin Zhao10/10
211422002Apple王小盈10/10
Kiko10/10
Hebe10/10
Minquan Wang10/10
Rose(Wang Yuezhuoxuan)10/10
stella10/10
Ann 10/10
Kristin10/10
liuying10/10
wanjia10/10
Chen Liang10/10
Zhang rong10/10
Lauren10/10
Monica10/10
Anna10/10
Hermione10/10
Wenxi Liu10/10
shaole Zhang10/10
Lane10/10
Audrey10/10
shiyu10/10
shiyu10/10
Hellen10/10
Chen Haonan10/10
Amy10/10
Qiao Li10/10
Mary10/10
王嘉琳Emma10/10
211412022 Mary10/10
Danny10/10
Lurong Wang10/10
Ki la10/10
Ren Jingjing10/10
Tong Zuo10/10
李玉佩10/10
Xiangning Tian10/10
Candy10/10
王佳琪10/10
薛雨晨10/10
Clara10/10
李志巧10/10
moon10/10
Elsa10/10
Lydia10/10
Hedy10/10
Qiu Manyan10/10
Teresa10/10
Nicole10/10
Guo Xuewen10/10
Zhang Xuanxuan10/10
Yongsen Zhai10/10
Michelle10/10
马博阳10/10
曹娟娟 (Cynthia)10/10
曹娟娟 (Cynthia)10/10
Bruce10/10
Song Yao10/10
张文敏10/10
马佳10/10
Ella10/10
Long Zhang10/10
马晶10/10
贺彬彬10/10
Huang mengchen (Judy)10/10
Hao Zhang10/10
Elsa10/10
James10/10
高璐10/10
Zhangwei10/10
Livi10/10
summer(zhao xvfang)10/10
vincent10/10
Xuteng Yao10/10
能逸飞10/10
张瑞宁10/10
王鹏10/10
Gaopeng10/10
XingYichuang10/10
孙乐水10/10
MengXin10/10
Evelyn10/10
滕芮芮10/10
Young10/10
Yuanxiao10/10
陈芷欣10/10
Hank10/10
Karima10/10
Li Zhenzhen10/10
Ye Wang10/10
Jiachen Wang10/10
Hao Nan10/10
Hao Nan10/10
Hao Nan10/10
Hao Nan10/10
Hao Nan10/10
Hao Nan10/10
Billy10/10
Yang Ao10/10
程毓杰10/10
Jocelyn10/10
Lian Ke10/10
Wilson10/10
Haoyu Li10/10
Yujie Hou10/10

General Quiz (old quiz)

Name Score
Hedy7/7
Danny7/7
Emma7/7
Elaine7/7
Hedy7/7
Wang Haixia7/7
Traveller7/7
Ella7/7
余秀师7/7
Apple7/7

Quiz from the last semester (old quiz)

Name Score
Ella10/10
Shi Qiangqiang10/10
Apple10/10
张玉莹9/10
Jack9/10
Apple9/10
arrow9/10
Eve9/10
王虓9/10
王虓9/10